Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

 GTTIGK  Tavan Tipi Isı Geri Kazım Cihazı                                                                                                                
 

 


Tavan tipi ısı geri kazanım cihazı; klima ve havalandırma sistemlerinde,egzost havası ile taşınan atık enerjinin, yaşam alanına verilecek olan taze havaya kirli ve temiz hava birbirine karışmaksızın aktarılmasını sağlayan ısı geri kazanım yöntemidir.

Bu uygulamalar, ısı transferinin taşıyıcı akışkan kullanılmadan gerçekleştirilmesinden dolayı en verimli ısı geri kazanım teknikleridir. Plakalı ısı geri kazanım eşanjörü sayesinde % 50 - % 65 oranında hava şartlarına göre enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Plakalı çapraz geçişli ısı geri kazanım modülünde aynı plakanın bir yüzünden taze hava akımı diğer yüzünden ise egzoz havası akışı gerçekleşir. İki hava akımı plakalar birbirine zıt uçlardan sızdırmaz bir şekilde kenetlendiği için karşılaşmaz ve karışmazlar. Bu tip modüllerde oluşan yoğuşma suyunun tahliyesi için standart olarak paslanmaz çelikten özel eğimli bir yoğuşma suyu tavası bulunmaktadır. Oluşan damlacıkların tutulabilmesi için standart olarak separatör (damla tutucu) konur. Eşanjörlerin temizlenebilmesi için hücre dışına kolayca çıkarılabilecek şekilde montajı yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi